Hakukoneoptimoinnin rajoitukset

Suurimmat hakukoneet toimivat pääpiirteittäin samoilla tavoilla. Hakukoneiden hakukonerobotit seikkailevat internetissä ja keräävät internet-sivuilta tiedon, josta muodostetaan suuri tietokeskus. Kerättyä tietoa käsitellään matemaattisilla algoritmeilla, jotka määrittelevät sivujen sisältämän tiedon arvon. Teknisten rajoitusten vuoksi tiedonkäsittely ei ole täydellistä ja voi siksi aiheuttaa poikkeuksellisia muutoksia sijoituksiin. Listaamme yleisimmät syyt:

Hakukonerobotit ja indeksointi

Rekisteröitymiset ja kirjautumiset:Hakukoneet eivät suoriudu lomakkeista ja niiden takana oleva hyödyllinen tieto saattaa jäädä saamatta.
Tuplasisältö:CMS-järjestelmiä käyttävät järjestelmät luovat usein tuplasivuja. Hakukoneet rankaisevat tuplasisällöistä ja niiden poistaminen on erittäin tärkeää.
Hakukonerobottien estäminen:hakukonerobottien estäminen on monissa alustoissa mahdollista ja tällöin estäminen johtaa näkymättömyyteen hakukoneissa.
Epälooginen linkkijärjestys:Hakukoneet eivät tavoita kaikkia kotisivun sisältöjä, jos sen linkkijärjestys ei ole hakukoneille ymmärrettävä. Hakukoneet eivät tällöin pysty indeksoimaan kaikkia sivustosi sisältämiä sivuja.
Ei tekstimuodossa oleva sisältö:Hakukoneet kehittyvät jatkuvasti ymmärtämään kirjoittamatonta sisältöä. Kuvat, videot, Flash (tämä onneksi poistuu pian) sekä äänitiedostot ovat silti hakukoneille vaikeita käsiteltäviä tiedostomuotoja.

Otsikoiden ja sisältöjen eroavaisuudet kokonaisuuteen

Harvinaiset termit: tekstit joissa on käytetty epätavallisia kuvauksia kuten ”ruoan jäähdytys” kun tarkoitetaan jääkaappia. Myös ammattisanat kuluttajille tarkoitetuissa sivustoissa sisältävät harvinaisia termejä.
Kieli ja maantieteelliset kirjoituserot:Kielelliset erot johtuvat joko maan tavasta sanoa asioita tai väärästä tiedosta. Erilaisilla sanamuodoilla on väliä, joten tarkista oikea kieliasu tai kohderyhmän mielikuvat valitsemistasi sanoista.
Sekavat sisällön signaalit:Blogisi otsikossa kerrot ”Para s espanjalainen ravintola”, mutta juttu koskeekin työpaikkasi ravintolan espanjalaisviikkoja. Nämä epäselvät sisällöt lähettävät epämääräisiä signaaleja hakukoneille.

Varmista että sisältösi nähdään

Tekniset ja käyttäjäystävällisten ominaisuuksien kehittäminen on tärkeää, mutta se ei yksistään tuo hakukoneiden suosiota. Sinun täytyy markkinoida sisältöjäsi. Hakukoneet eivät sisällön perusteella osaa arvioida sen sisältämää hyödyllisyyttä, vana hakukoneet mitaavat näitä käyttämällä erilaisia matemaattisia algoritmeja. Ne mittaavat kaiken mitä ihmiset sivuillasi tekevät: kuinka he raegoivat, kuinka paljon kuluttavat sivuillasi aikaa, jakavatko he sivusi muille tai kommentoivatko he jne.. Et siis voi pelkästään rakentaa kotisivuja jotka sisältävät laadukasta sisältöä, sinun on kerrottava sivustostasi ja jaettava sen sisältöä yleisölle.